IncompanyQuality

Wij helpen gemeenten met het
optimaliseren van hun bedrijfsvoering en
planning & control.

Lees verder

Wie zijn wij

Ons bureau is gespecialiseerd in opdrachten bij overheidsinstanties, met name bij gemeenten. De opdrachten die wij uitvoeren liggen op het gebied van management, advies en coaching en training.

Ons expertisegebied is met name organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering, planning & control, kwaliteitszorg, financiën en informatievoorziening. Wij richten ons daarbij op zowel organisatie, management als bestuur. Wij bieden ondersteuning en advies op alle niveau's van junior tot senior.

Doordat wij enkele samenwerkingsverbanden zijn aangegaan kunnen wij overigens het hele brede scala van overheidsbeleidsvelden bestrijken. Deze bedrijven werken volgens onze visie en voldoen uiteraard aan onze kwaliteitsstandaarden.

Diensten

Interim-management

Kwaliteit in interim-management kan in onze visie alleen geleverd worden als er sprake is van een juiste 'fit'. De interim-manager van Incompany Quality moet passen binnen de organisatie en bij de opdracht, maar ook onze interim-manager moet zich 'als een vis in het water' bij de klant voelen. Alleen dan kunnen optimale resultaten worden behaald. Het uitgangspunt is de continuïteit van de klantorganisatie te waarborgen, daarnaast hopen onze interim-managers dat ook kwaliteitsverbetering gewenst is en verbeteringen gerealiseerd moeten worden.

De perfecte opdracht is in onze ogen die waarvan zowel de klant als onze interim-manager achteraf zeggen dat het een leervolle periode is geweest en er samen diverse concrete resultaten zijn behaald.

Advies

Advies op maat is ons devies. Succesvolle oplossingen en veranderingen komen alleen tot stand wanneer het vraagstuk in zijn specifieke omgeving wordt bezien, geanalyseerd en aangepakt. Mensen, middelen en omgeving samen vormen de basis van waaruit onze adviseurs werken.

Een theoretisch goed en gedegen advies wat in de praktijk van de opdrachtgever niet toepasbaar is of niet toegepast wordt is in onze ogen een slecht advies.


Coaching en training

De coaches (individuele begeleiding) en trainers (begeleiding van groepen) van Incompany Quality zijn gericht op de effectiviteit van het gedrag en handelen van de klanten. Onze coaches en trainers zijn hierbij gericht op duurzame resultaatsverbetering en effecten bij de klant en de organisatie. Samen met de coach of trainer werken de klanten aan blijvende verbeteringen in de prestaties van het individu of de groep. De klik tussen coach/trainer en gecoachte(n) is hierbij van groot belang. Alleen op basis van wederzijds respect en vertrouwen kunnen samen resultaten worden behaald.
Onze coaches en trainers beginnen met concrete leervragen en eindigen met concrete resultaten, die herkenbaar zijn tijdens de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden.

Co-management

Onze ervaren co-managers worden ingezet op alle strategische en tactische managementfuncties van organisaties om op specifieke domeinen ondersteuning te bieden. Co-managers zetten hun ervaring en expertise in om het management te versterken, te ondersteunen of te ontlasten. Zij doen dit onder regie van het bestaande management, de manager blijft in positie, maar wordt (op de achtergrond) ondersteunt door een ervaren co-manager.

Onze co-managers zijn inzetbaar bij het analyseren complexe vraagstukken, adviestrajecten, het organiseren van draagvlak, het (bege)leiden projecten en pilots en professionalisering (coaching).

Co-managers van Incompany Quality kenmerken zich door actuele kennis van de publieke sector, strategische, beleidsmatige maar ook praktische kennis, planmatig en resultaatgericht werken, flexibele en brede inzetbaarheid, hun inventiviteit en betrokkenheid, ze zijn communicatief en coöperatief, coachend en ondersteunend.

Uitgangspunten

De door onze interim-managers gehanteerde uitgangspunten zijn:
- het managen van verwachtingen;
- verkenning en scherpe analyse;
- goed plan van aanpak (in de visie van de opdrachtgever);
- samen met de organisatie oppakken en uitvoeren van het plan;
- periodieke tussentijdse evaluatie;
- eindevaluatie en nazorg.

De hierbij door onze coaches en trainers gehanteerde uitgangspunten zijn:
- het formuleren van concrete leerdoelen;
- opstellen goed plan van aanpak (in de visie van de opdrachtgever), in samenwerking - met of door de gecoachte(n);
- samen met de gecoachte(n) het plan uitvoeren;
- periodieke tussentijdse evaluatie en eventuele bijstelling plan van aanpak;
- opstellen eindrapport (behaalde resultaten en adviezen voor verdere implementatie) voor gecoachte(n) en opdrachtgever;
- eindevaluatie en nazorg.

Werkwijze

Samenwerken met Incompany Quality betekent dat onze opdrachtgevers vanuit actuele kennis, ruime ervaring en gedegen onderzoek praktische en direct toepasbare adviezen krijgen.

Implementatie, evaluatie en nazorg staan bij ons hoog in het vaandel. Onze werkzaamheden richten zich op interim-management, advies, coaching en training. Onze aanpak kenmerkt zich door:

Samenwerking

Onze aanpak is gericht op samenwerking en samenspraak (Incompany). Onze adviezen komen samen met de organisatie en het bestuur tot stand en zijn daardoor op maat gesneden en direct toepasbaar.

Kwaliteit

Ons bureau staat voor kwaliteit (Quality). Kwaliteit in interim-management, advies en coaching en training op basis van de laatste inzichten. De opdrachtgever weet wat hij kan en mag verwachten en onze adviseurs komen hun afspraken na.

Resultaatgericht

Onze interim-managers, adviseurs en coaches geven niet alleen adviezen, maar werken bij voorkeur mee aan de implementatie en maken concrete afspraken met de opdrachtgevers over te behalen doelen en resultaten.

Kennis en ervaring

Wij beschikken over ruime kennis van en ervaring met overheidsorganisaties, vooral gemeenten, zowel organisatorisch als bestuurlijk en kunnen vanuit die expertise een optimale toegevoegde waarde bieden voor onze klanten.

Contact

Contactgegevens

Incompany Quality
Germaan 11
6661 JN Elst
T: 04 81 - 72 59 29
E: info@incompanyquality.nl

Contactformulier